DISCLAIMER

De Fair Originals website, inclusief alle onderdelen, zijn eigendom van Fair Originals. Het is niet toegestaan om de site of delen daarvan openbaar te maken of te kopiëren zonder schriftelijke toestemming van Fair Originals. De op deze website getoonde informatie wordt door ons met zorg samengesteld. Toch is het mogelijk dat informatie die op de site wordt gepubliceerd onvolledig of onjuist is. De informatie op de site wordt geregeld aangevuld en aangepast. Fair Originals behoudt zich het recht voor om eventuele wijzigingen met onmiddellijke ingang en zonder enige kennisgeving door te voeren.

Alle producten worden aangeboden in de staat waarin zij zich feitelijk bevinden en zonder garantie of waarborg ten aanzien van hun verkrijgbaarheid of geschiktheid voor een bepaald doel of anderszins. Hyperlinks in deze site leiden mogelijk naar websites buiten het domein van Fair Originals, welke geen eigendom zijn van ons. Indien deze links geactiveerd worden, verlaat men de website van Fair Originals. Hoewel wij selectief zijn ten aanzien van de sites waarnaar verwezen wordt, kunnen wij niet instaan voor de inhoud en het functioneren daarvan, noch voor de kwaliteit van eventuele producten of diensten die daarop worden aangeboden.

Elke aansprakelijkheid voor de inhoud van websites die niet door Fair Originals worden onderhouden wordt afgewezen. Fair Originals sluit alle aansprakelijkheid uit voor directe of indirecte schade, van welke aard dan ook, die voortvloeit uit of in enig opzicht verband houdt met de website.

Alle informatie in onze webshop is onder voorbehoud van druk- en typefouten.

© 2014 - 2021 Fair Originals | sitemap | rss | webwinkel beginnen - powered by Mijnwebwinkel